Jest to osoba, która jest w trakcie lub ukończyła kilkuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w wybranym nurcie. Szkolenie trwa zazwyczaj od 4 do 5 lat i zakończone jest otrzymaniem certyfikatu.

Psychoterapeuta zajmuje się prowadzeniem terapii krótko lub długoterminowej, której celem jest dokonanie zmiany w myśleniu, przeżywaniu lub zachowaniu osoby zgłaszającej się z problemem.

Psychoterapeuta to osoba stale doskonaląca swoje umiejętności zawodowe i poddająca swoją pracę regularnej superwizji. Psychoterapeuta ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, pełnej prywatności dotyczącej zarówno danych klienta jak i przebiegu psychoterapii.