Jest to opis stanu psychicznego oraz funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego pacjenta, w tym np. inteligencji, procesów poznawczych.

Diagnoza może dotyczyć takich elementów jak ocena słabych i mocnych stron danej osoby – jej zasobów i trudności, rozumienia mechanizmów leżących u podstaw objawów chorobowych, określenia czy zachodzi potrzeba dalszej terapii.

W zależności od rodzaju diagnozy, celu oraz potrzeb pacjenta, przeprowadzany jest wywiad oraz wykonywane są odpowiednie testy.