Interwencja kryzysowa to forma pomocy dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Kryzys to szczególnie trudne doświadczenie, które często przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie.

Interwencja kryzysowa to działanie doraźne, krótkoterminowe. Interwencja obejmuje kilka- kilkanaście spotkań z psychologiem w celu skutecznego przezwyciężenia przełomowej sytuacji.

Interwencja kryzysowa ma także na celu zapewnienie wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowanie lęku oraz ma pomóc w przywróceniu równowagi psychicznej.