Jest to osoba posiadająca wykształcenie psychologiczne – ukończone 5letnie studia magisterskie zakończone obroną tytułu magistra – mająca uprawnienia do udzielania pomocy psychologicznej, opiniowania oraz diagnozowania.

Nie może przepisywać leków oraz bez dodatkowych kwalifikacji prowadzić psychoterapii.

Psycholog posiada ogólną wiedzę na temat funkcjonowania człowieka, jego procesów emocjonalnych i poznawczych.