Psychoterapia grupowa to jedna z form psychoterapii, charakteryzująca się grupową formą regularnych spotkań, z udziałem jednego lub dwóch terapeutów. Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają

Psychoterapia grupowa sprzyja pogłębianiu świadomości, daje możliwość rozpoznawania siebie w relacjach z innymi oraz własnych nieprzystosowawczych już sposobów myślenia, przeżywania i zachowania.

Polecana szczególnie osobom, którym zależy na rozumieniu relacji, które tworzą z innymi ludźmi oraz pracy nad nimi.