Terapia rodzin/par – to regularne spotkania pomiędzy przygotowaną i wykwalifikowaną do tego osobą terapeuty a rodziną (przez rodzinę rozumiemy również parę).

Warto zgłosić się do terapeuty rodzinnego:
– kiedy rodzina doświadcza kryzysu i ma trudność z zaadaptowaniem się do zachodzących zmian ( np. ciężka, przewlekła choroba lub śmierć kogoś bliskiego, rozwód, utrata pracy, trudności z wejściem w nowy etap życia)
– kiedy problemy jednego z członków rodziny silnie wpływają na relacje i zachowania pozostałych osób,
– kiedy rodzina przeżywa trudności we wzajemnych kontaktach, pojawia się potrzeba odbudowania relacji, poprawy spójności w komunikacji, wypracowania wspólnych sposobów rozwiązywania konfliktów
– kiedy rodzic niepokoi się o zachowanie dziecka

Głównym celem terapii jest wyjście rodziny/pary z kryzysu poprzez zmianę jej struktury, przywrócenie możliwości adaptacyjnych, ustalenie granic oraz poprawę w obszarze relacji i komunikacji.

Szczegóły dotyczące terapii – czasu trwania oraz częstotliwości spotkań (najczęściej spotkania z parą/rodziną odbywają się raz na 2-3 tygodnie) omawiane są podczas pierwszej konsultacji.