Jest to lekarz medycyny, który zdał lekarski egzamin państwowy, oraz ukończył specjalizacje z zakresu psychiatrii. Na podstawie wywiadu pozwalającego na ocenę stanu zdrowia pacjenta, psychiatra stawia diagnozę i może zalecić leczenie farmakologiczne.

Psychiatra będzie odpowiedzialny za właściwy dobór leków, ale nie będzie prowadził procesu psychoterapii.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba , może także zalecić dodatkowe badania bądź skierować do specjalisty np. psychologa czy psychoterapeuty.