To regularne spotkania pomiędzy przygotowaną i wykwalifikowaną do tego osobą terapeuty, a klientem / pacjentem znajdującym się w szczególnym miejscu swojego życia. Terapeuta stara się zrozumieć problem z którym zgłasza się klient / pacjent, pyta o przeżycia, uczucia, subiektywne znaczenie różnych wydarzeń dla klienta, po to by móc zaproponować metody pracy podczas sesji pozwalające na ustąpienie trudności czy objawów z którymi zgłasza się klient/ pacjent.

Psychoterapia to proces który pomaga w dotarciu do własnych uczuć, ich zrozumieniu, bezpiecznym wyrażeniu ich.

Psychoterapia jest przeznaczona zarówno dla osób, które zmagają się z trudnościami, ale również dla tych, którzy chcieliby skupić się lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie , swoich potrzeb czy relacji z innymi ludźmi.

Szczegóły dotyczące terapii –czasu trwania, częstotliwości spotkań, dokładnego omawiane są podczas pierwszej/pierwszych konsultacji.