Jeśli dziecko prezentuje objawy, które Państwa niepokoją, może potrzebować pomocy oraz wsparcia specjalisty.

Konsultacja psychologiczna to zazwyczaj 1-2 spotkania z rodzicami oraz ok. 2 spotkań z dzieckiem. Obejmuje wywiad z rodzicami i dzieckiem dotyczący rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/ szkolnym oraz testy psychologiczne.

Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są oddziaływania terapeutyczne. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną.